Roomen

If you have information about this name, share it in the comments area below!

Roomen Expression, Roomen Soul Urge, Roomen Inner Dream

Numerology information Roomen:

 • Name Number: 8. Meaning: Outer, Body, Physical, Ambition, Power, Progress, Career, Success, Respect, Fame, Means, Karma

Definition funny of Roomen:

 • Roomen! Lets go eat

Books about Roomen:

 • Redenen Om De Welcke Alle Christene Geloovige Schuldigh Zyn Te Gehaersaemen Aen Den Paus Van Roomen - Jul 18, 2011 by Anonymous
 • Herderlycken Brief ... Nopende Het Verkondigen Van Den Algemeenen Jubilé Gejont Door Syne Heyligheyt Benedictus... - Nov 6, 2011 by Maximilanus Antonius Van der Noot
 • Van Italiën en van Roomen: Franciscaanse bedevaart september van 't heilige jaar 1900 - by Minnaert J.D.
 • Een Schoone Historie Van Het Leven Ende Vrome Daeden Van Den Kloekmoedigen Ende Alderonverwinnelyksten Keyser... - Aug 15, 2011 by Anonymous
 • Bericht Aen De Gemeyne Geloovigen Over Zekere Bulle, Nieuwelyks Van Roomen Gekomen Op Den Naem Van Clemens Xi,... - Sep 13, 2011 by Anonymous
 • Korte Beschryvinge Van Roomen, Ende Van De Aldaer Gezien Wordende Antieke Ende Moderne Konst-stukken &c. Zoo Ende... - Sep 16, 2011 by P. J. Meerman
 • Een Schoone Historie Van Het Leven En Kloeke Daeden Van Den Kloekmoedigen En Alderonverwinnelyksten Keyser Van... - Sep 21, 2011 by Anonymous
 • Artikelen Afgesonden Van Roomen, (overgeset In Het Vlaemsch) Op De Welcke Aenhoort Moeten Worden De Getuyghen... - Sep 25, 2011 by Anonymous
 • Den Waeren Spiegel Van Oodmoedigheyd, Of Het Eenvoudig Leven Van Den Godvrugtigen Pelgrim Benedictus Josephus... - Oct 6, 2011 by Jan Antoon Frans Pauwels
 • De Onfaelbaerheyt Toe-geschreven Aen De H. Kerke, En Niet Aen Den Paus Van Roomen... (Dutch Edition) - Oct 8, 2011 by Hieronymus Stevart
 • Show more ...

Wiki information Roomen:

 • Adriaan van Roomen
  Mathematician, Person, Deceased Person

  Adriaan van Roomen, also known as Adrianus Romanus, was a Flemish mathematician.

Go to Top